• Stany przeciążeniowe tkanek miękkich
  • Naciągnięcia, naderwania mięśni
  • Zwiększone napięcie mięśni
Close Menu